Tin Tổng công ty - 24/04/2020

Thực hiện nhiệm vụ kép: vừa chống dịch vừa duy trì SXKD tại Dự án Phú Mỹ - Quảng Ngãi

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến nhiều doanh nghiệp trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Công tác đầu tư phát triển dự án tại Khu đô thị mới...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 21/04/2020

HUD Chủ động xây dựng phương án ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Là doanh nghiệp Nhà nước với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là đầu tư kinh doanh bất động sản, xây lắp, tư vấn xây dựng và dịch vụ quản lý đô thị, nhà ở, năm 2019, HUD tiếp t...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 14/04/2020

HUD tiếp tục hỗ trợ trang bị bảo hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho một số địa phương

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp, các ngành, thời gian qua, Tổng công ty HUD đã vận động CBNV và người lao động tham gia với nhiều h...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 03/04/2020

HUD Tích cực tham gia và ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 mới xuất hiện, quán triệt các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ, Ngành từ Trung ương đến địa phương, Tổng công ty HUD đã tích...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 01/04/2020

Các Chi Đảng bộ cơ sở Đảng bộ HUD tổ chức Đại hội nhiệm kỳ

Thực hiện Kế hoạch số 707-KH/ĐU ngày 19/9/2019 của Đảng ủy HUD, thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ cở sở thuộc Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức đại h...

Xem thêm